Over HSV Afd. XI Purmerend 

 

1 juli 1909

De vereniging werd opgericht door een aantal mensen uit Purmerend en melden zich bij de Algemeene Hengelaars Bond.

De naam van de vereniging, de Hengelsportvereniging Afdeling XI-Purmerend , heeft zij te danken aan de het feit de elfde afdeling (lees vereniging) te zijn, die aangemeld was bij de Algemeene Hengelaarsbond. De eerste beschrijving van de vereniging was Hengelsportvereniging Afdeeling-Purmerend, later werd deze verandert in de huidige naam.
Van de beginperiode is heel weinig bekend, alleen het vaandel waar de oprichtingsdatum staat te lezen zou van die datum kunnen zijn en uit krantenberichten is een stukje historie terug te vinden. Een mooi en opvallend vaandel die te voorschijn kwam bij officiële wedstrijden. Dat het baarsvissen populair was, blijkt wel dat er veel publiciteit aan gegeven werd. Voor het sportvissen was het goed om veel publiciteit te krijgen, vooral om het imago van de hengelsport te verbeteren. Wat wel bekend is, waar de hengelsportvereniging Afdeling XI-Purmerend haar activiteiten hadden naast het baarsvissen. Het café “Visscherslust” aan de Kanaalschans was het café waar de hengelsportvereniging Afdeling XI-Purmerend in het begin van haar bestaan haar thuishaven had. De naam “Visscherslust” zegt het al een beetje, ze werd door de A.N.W.B. als een “Bondscafé” betiteld. C. Brommersma was de eigenaar van het café en had natuurlijk ook belang dat de vereniging in zijn café een plek had. Het was regelmatig zeer druk met vissers uit de hele regio en de inkomsten stegen hierdoor flink. Bovendien was hij penningmeester van de vereniging en had dus een belangrijke positie in het bestuur. Het café stond op de hoek van de Kanaalschans en de verlengde Nieuwstraat, ze bestaat al jaren niet meer en het pand is vervangen voor een woonhuis. De plek waar het café stond, heeft lange tijd gediend als opslag van natuursteen voor de steenhouwer Kuijt. In de Purmerender courant van 15 juni werd vermeld dat de eerste jaarvergadering van de 'afdeeling Purmerend van den Algemeene Hengelaarsbond' plaats vond. De Áfdeeling Purmerend' was dus aangesloten  bij de algemeene hengelaarsbond. 

 

KLIK HIER OM VERDER TE LEZEN.HSV Afd. XI Purmerend
De hengelsportvereniging voor Purmerend en Omstreken
E-mailen
Info